POTRZEBUJESZ NAGŁEJ POMOCY? ZADZWOŃ: 999 lub 112

Deklaracja dostępności

 

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin, tel. 81-533-77-93, fax. 81-533-78-00, e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie tj. www.pogotowie.lublin.pl

 

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-23


3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących. Pliki te będą stopniowo uzupełniane.

  • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących.

  • nie wszystkie elementy multimedialne wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję.

  • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć, które będą stopniowo eliminowane.


4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres informatyka@pogotowie.lublin.pl lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych. Osobami odpowiedzialnymi są Wiesław Marciniak (e-mail: ti@pogotowie.lublin.pl) oraz Zbigniew Jastrzębski (e-mail: zj@pogotowie.lublin.pl). Można także zadzwonić na numer telefonu 81-536-76-65. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.


6. Informacje na temat procedury

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/


7. Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie Portalu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.


8. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu .
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift i Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
Spacja lub PgDn - przewinięcie strony w dół o jeden ekran
Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i - pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl i 0 - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home - przejście na górę strony
End - przejście na dół strony


11. Dodatkowe informacje

  • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.


 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy

Nr KRS 0000005890

REGON: 431018621

NIP: 712-241-34-74

Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Kliknij tutaj»
Przewiń