POTRZEBUJESZ NAGŁEJ POMOCY? ZADZWOŃ: 999 lub 112

Zamówienia publiczne

Komórka odpowiedzialna za zamówienia publiczne:

Dział Organizacji i Zamówień Publicznych

Osoby do kontaktu:
Tomasz Smyl

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, pokój 201
tel. 81-536-71-91, fax. 81-533-78-00,
zampubliczne@pogotowie.lublin.pl

Poniżej znajduję się "Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2024"

Zobacz plan

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Instrukcja dla Wykonawcy

Wejście na platformę

Opis Data składania ofert Informacje
Dostawa wyrobów medycznych
Zobacz zamówienie
2024-06-14
Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego WPR SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2024-06-07
Zakup części zamiennych, akumulatorów, oleju i ogumienia na potrzeby obsługi samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2024-05-10
Przetarg ofertowy na najem powierzchni parkingowej.
Zobacz zamówienie
2024-04-25
Dostawa elementów umundurowania dla zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ w Lublinie NOZ.25.02.24
Zobacz zamówienie
2024-03-28
Dostawa paliw płynnych NOZ.25.01.24
Zobacz zamówienie
2024-03-01
Przetarg ofertowy na najem pomieszczenia..
Zobacz zamówienie
2024-01-17
Zakup ambulansu neonatologicznego N.
Zobacz zamówienie
2024-01-24
Dostawa gazu propan-butan LPG.
Zobacz zamówienie
2023-12-01
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.
Zobacz zamówienie
2023-11-24
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2023-11-16
Badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 - 2024.
Zobacz zamówienie
2023-09-20 Materiały informacyjne Rozstrzygnięcie
Zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Zobacz zamówienie
2023-06-09 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Przetarg ofertowy na najem pomieszczenia.
Zobacz zamówienie
2023-05-08
Zakup części zamiennych, olejów, akumulatorów i ogumienia do planowanych obsług samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2023-04-20 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2023-03-16
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zobacz zamówienie
2023-02-28
Usługa udzielania kompleksowej pomocy psychologicznej członkom zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
Zobacz zamówienie
2023-02-27
Dostawa paliw płynnych
Zobacz zamówienie
2023-02-27 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawa sprzętu medycznego
Zobacz zamówienie
2022-12-20 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa technologicznie nowoczesnego obiektu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w m
Zobacz zamówienie
2022-10-17 Szczegółowe warunki zamówienia Formularz ofertowy Główne założenia Projekt umowy Oświadczenie Wykonawcy Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze Wykonawcy
Dostawa środków czystości i sprzętu do utrzymywania czystości, papieru toaletowego, ręczników jednorazowych oraz worków i płacht foliowych dla potrzeb WPR SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2022-10-13 01 Formularz ofertowy 02 Formularz cenowy 03 Projekt umowy 04 Oświadczenie wykonawcy OGŁOSZENIE
Dostawa gazu propan-butan LPG
Zobacz zamówienie
2022-09-26 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Zobacz zamówienie
2022-06-10 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zakup 4 szt. ambulansów sanitarnych.
Zobacz zamówienie
2022-06-06 Ogłoszenie o wyniku postępowania
DRUGI OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO
Zobacz zamówienie
2022-04-14 Ogłoszenie Regulamin przetargu Formularz ofertowy Projekt umowy Rozstrzygnięcie
PIERWSZY OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH AMBULANSÓW MEDYCZNYCH
Zobacz zamówienie
2022-04-05 Ogłoszenie Regulamin Formularz ofertowy Projekt umowy Rozstrzygnięcie
Zakup części zamiennych, opon, akumulatorów i olejów silnikowych do planowanych obsług samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2022-04-01 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawa paliw płynnych
Zobacz zamówienie
2022-02-28 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2022-01-26
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2021-12-23
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2021-11-30
Sprzęt medyczny do ambulansów.
Zobacz zamówienie
2021-12-06
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.
Zobacz zamówienie
2021-11-15
Najem pomieszczeń i miejsca parkingowego.
Zobacz zamówienie
2021-10-21 Ogłoszenie Dokumentacja - należy rozpakować. Rozstrzygnięcie
USŁUGA UBEZPIECZENIA GRUPY 4 STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SWZ NR 150/2021/Grupa 4 Stacji Pogotowia
Zobacz zamówienie
2021-11-22
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.
Zobacz zamówienie
2021-09-30 Materiały informacyjne Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2021-09-21 Ogłoszenie informacyjne Dokumenty - należy rozpakować. Rozstrzygnięcie
Przystosowanie pomieszczeń wysokiego parteru archiwum zakładowego znajdującego się w budynku Garażu nr 1, usytuowanym na działce nr 34/5, położonej na terenie bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie pod kątem zabezpieczenia przeciw pożarowego.
Zobacz zamówienie
2021-09-06 Zapytanie cenowe Zał. nr 1 Zał. nr 2 Unieważnienie postępowania
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2021-08-17 Rozstrzygnięcie
Zakup ambulansów sanitarnych (3 szt.).
Zobacz zamówienie
2021-08-31
Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8, Kompozytorów Polskich 8 oraz Bursaki 17 wytwarzanych w obiektach WPR SP ZOZ w Lublinie na ok
Zobacz zamówienie
2021-07-06 Formularz 1 Formularz 2 Projekt umowy
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2021-06-25
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2021-06-16
Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
Zobacz zamówienie
2021-05-26 Materiały Informacyjne (M.I.) Formularz ofertowy Formularz cenowy cz. 1. Formularz cenowy cz. 2. Projekt umowy cz. 1. Projekt umowy cz. 2. Projekt umowy RODO Wykaz dostaw. Sprostowanie Formularz cenowy cz. 1 POPRAWIONY Wykaz dostaw POPRAWIONY Pytania i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi 2 Rozstrzygnięcie
Zakup środków ochrony indywidualnej dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie przeznaczonych na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
Zobacz zamówienie
2021-04-21 Zaproszenie do złożenia oferty Materiały Informacyjne (M.I.) Załącznik nr 1 do M.I. Załącznik nr 2 do M.I. część 1 Załącznik nr 2 do M.I. część 2 Załącznik nr 3 do M.I. Załącznik nr 4 do M.I. Rozstrzygnięcie
Dostawa części zamiennych do obsługi samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2021-04-02
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
Zobacz zamówienie
2021-03-29
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń.
Zobacz zamówienie
2021-01-27 Dokumenty przetargowe - należy rozpakować Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.
Zobacz zamówienie
2021-01-29
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń
Zobacz zamówienie
2020-12-28 Dokumenty przetargowe - (należy rozpakować) Unieważnienie
Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz in
Zobacz zamówienie
2020-12-23 Materiały Informacyjne (M.I.) Załączniki do M.I. Pytania i odpowiedzi Poprawiony projekt umowy część 2 Poprawiony projekt umowy część 3 Rozstrzygnięcie
Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2020-11-16 SIWZ Ogłoszenie Pytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń
Zobacz zamówienie
2020-10-23 Materiały informacyjne Rozstrzygnięcie
Dostawa 6 sztuk ambulansów sanitarnych
Zobacz zamówienie
0000-00-00
Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie
Zobacz zamówienie
2020-10-26 SIWZ Ogłoszenie Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi nr 2 Zmiana terminu składania ofert. Pytania i odpowiedzi nr 3. Załącznik nr 2 POPRAWIONY! Unieważnienie
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczeń
Zobacz zamówienie
2020-09-09 Dokumenty przetargowe Rozstrzygnięcie
Dostawa 6 sztuk ambulansów sanitarnych
Zobacz zamówienie
0000-00-00
https://pogotowielublin.ezamawiajacy.pl/pn/pogotowielublin/demand/notice/public/16528/details
Zobacz zamówienie
0000-00-00
Dostawa 6 sztuk ambulansów sanitarnych
Zobacz zamówienie
2020-09-10
Wykonanie odwodnienia placu manewrowego wraz z ułożeniem powierzchni bitumicznej na terenie bazy transportowej WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17
Zobacz zamówienie
2020-08-06 SIWZ Zał 2A Zał 2B Zał 2C Informacja z otwarcia ofert
przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej parter) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o pow
Zobacz zamówienie
2020-07-22 Formularz ofertowy Regulamin Umowa najmu Umowa wekslowa Weksel Oświadczenie Klauzula informacyjna Unieważnienie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,00 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu stomatologicznego itp, zlokalizowanej w Podstacji Śródmieście w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8, 2) najem p
Zobacz zamówienie
2017-01-24 Formularz ofertowy 2017 Regulamin przetargu ofertowego Projekt - umowa najmu 35 Projekt - Umowa najmu 123 Umowa wekslowa - projekt 2017 Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp; 2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 141,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowa
Zobacz zamówienie
2017-02-14 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 152,00 m2, 141 m2 - projekt Um. wekslowa, ośw.współ.,weksel Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
Zobacz zamówienie
2017-03-23 SIWZ Zał. Nr 2 A Zał. Nr 2 B JEDZ Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp; 2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 141,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowa
Zobacz zamówienie
2017-02-28 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Projekt umowy Projekt umowy wekslowej Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarzy: - w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego / w zespole transportu sanitarnego - w zespole neonatologicznym
Zobacz zamówienie
2017-04-10 SWK Potwierdzenie o posiadanych dokumentach (Wypełnia NK) Formularz Ofertowy (.doc) Formularz Ofertowy (.odt) Oświadczenie do SWK (.doc) Oświadczenie do SWK (.odt) Zmiana w szczegółowych warunkach konkursu Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17
Zobacz zamówienie
2017-04-13 SIWZ część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 7 część 8 część 9 Pytania i odpowiedzi część 2 poprawiony część 8 poprawiony Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie - Zmiana terminu składania ofert - 29.05.2017 r.
Zobacz zamówienie
2017-05-29 SIWZ Zał. nr 2 Cz. 1 Zał. nr 2 Cz. 2 Zał. nr 2 Cz. 3 Zał. nr 2 Cz. 4 Zał. nr 2 Cz. 5 Zał. nr 2 Cz. 6 Zał. nr 2 Cz. 7 Zał. nr 2 Cz. 8 Zał. nr 2 Cz. 9 Zał. nr 2 Cz. 10 Zał. nr 2 Cz. 11 Zał. nr 2 Cz. 12 Zał. nr 2 Cz. 13 Zał. nr 2 Cz. 14 Zał. nr 2 Cz. 15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi 2 Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; 2) najem placu postojowego o łącznej powierzchni 50,00 m2 przyległego do budynku Garażu Nr 1
Zobacz zamówienie
2017-06-23 Regulamin Umowa najmu 152,00 m2 - PROJEKT Umowa najmu placu 50, 00 m2 - PROJEKT Umowa wekslowa - PROEJKT Oświadczenie współmałżonka Weksel Formularz ofertowy Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;
Zobacz zamówienie
2017-07-14 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 152,00 m2, - projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Unieważniono
Zobacz zamówienie
2017-09-21 Materiały informacyjne Unieważnienie procedury przetargowej
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018
Zobacz zamówienie
2017-09-27 Materiały informacyjne Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;
Zobacz zamówienie
2017-09-26 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 152,00 m2, - projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Sprzedaż 4 samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego
Zobacz zamówienie
2017-10-26 Regulamin Wzór umowy Formularz ofertowy
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SPZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.
Zobacz zamówienie
2017-11-07 SIWZ Pytania i odpowiedzi Zmodyfikowany projekt umowy Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego
Zobacz zamówienie
2017-11-14 Regulamin przetargu ofertowego Formularz ofertowy
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.
Zobacz zamówienie
2017-11-28 SIWZ Pytania i odpowiedzi Przedłużenie terminu składania ofert Zmiana treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;
Zobacz zamówienie
2017-11-22 Formularz ofertowy 2017 Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 39,10 m2 - projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji
Zobacz zamówienie
2017-12-14 Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;
Zobacz zamówienie
2017-12-12 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 39,10 m2 - projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 66,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.
Zobacz zamówienie
2017-12-20 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 66,00 m2, - projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarzy w: specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
Zobacz zamówienie
2018-02-12
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
Zobacz zamówienie
2018-03-15 JEDZ SIWZ Zał. Nr 2 A Zał. Nr 2 B Pytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
[KONKURS OFERT] Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarki w zespole neonatologicznym “N”.
Zobacz zamówienie
2018-02-26
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 105,00 m2 w budynku Obsługi Technicznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.
Zobacz zamówienie
2018-03-20 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 105,00 m2, - projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 14,80 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.
Zobacz zamówienie
2018-04-10 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 14,80 m2,- projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 100,00 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.
Zobacz zamówienie
2018-04-17 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 100,00 m2,- projekt Umowa wekslowa Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.
Zobacz zamówienie
2018-04-24 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 99,00 m2,- projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń: - lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego - pielęgniarek/pielęgniarzy systemu w zespołach ratownictwa medycznego / transportu sanitarnego / z uprawnienia
Zobacz zamówienie
2018-05-09 SWK - lekarze Potwierdzenie o posiadanych dokumentach - Lekarze Formularz ofertowy(.doc) - Lekarze Oświadczenie do SWK(.doc) - Lekarze SWK - Pielęgniarki(rze) Potwierdzenie o posiadanych dokumentach - -Pielęgniarki(rze) Formularz Ofertowy (.doc) - Pielęgniarki(rze) Oświadczenie do SWK (.doc) - Pielęgniarki(rze) Rozstrzygnięcie Pielęgniarki Rozstrzygnięcie Lekarze
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat. 2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 102,00 m2 w budynku Obsługi Codz
Zobacz zamówienie
2018-05-15 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 99,00 m2 Umowa najmu 102 m2 Umowa wekslowa- projekt Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów
Zobacz zamówienie
2018-05-25 SIWZ część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 7 część 8 część 9 Pytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat. 2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 102,00 m2 w budynku Obsługi Codz
Zobacz zamówienie
2018-05-25 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 99,00 m2 Umowa najmu 102 m2 Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2018-06-12 SIWZ - leki 2018 Załącznik nr 2 Pytania i odpowiedzi Informacja o otwarciu ofert Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 55,87 m2 w budynku Obsługi Technicznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat. 2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 72,00 m2 w budynku Obsłu
Zobacz zamówienie
2018-07-16 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 55,87 m2, 72,00 m2 - projekt 2018 umowa wekslowa - projekt 2018 Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 11,44 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu lekarskiego, salonu kosmetycznego i innej na okres do 5 lat. 2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 68,26 m2 z przeznaczeniem na prowa
Zobacz zamówienie
2018-07-17 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 11,44 m2, 68,26 m2 - projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 68,26 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu lekarskiego, salonu fryzjerskiego / kosmetycznego lub innej na okres do 5 lat. Przedmiotowe pomieszczenia dotychczas użytkowane były jako sal
Zobacz zamówienie
2018-08-24 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu 68,26 m2 - projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
[KONKURS OFERT] Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
Zobacz zamówienie
2018-08-21 Zaświadczenie o posiadaniu dokumentów SWK Oświadczenie oferenta Formularz ofertowy Unieważnienie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2018-08-29 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu Umowa wekslowa Weksel Oświadczenie współmałżonka Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2018-09-24 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu Umowa wekslowa Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2018-10-23 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu- projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2018-11-20 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu- projekt Umowa wekslowa Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2019-01-21 Umowa wekslowa Weksel Formularz ofertowy Oświadczenie współmałżonka Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2019-02-04 Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu Umowa wekslowa Weksel Formularz ofertowy Oświadczenie współmałżonka Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pom. o powierzchni: 11,44
Zobacz zamówienie
2019-03-05 Formularz ofertowy Oświadczenie współmałżonka Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu Umowa wekslowa Weksel Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do obiektów WPR SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanych przy Bursaki 17 oraz ul. Kompozytorów Polskich 8 w Lublinie.
Zobacz zamówienie
0000-00-00
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i olejów do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17
Zobacz zamówienie
2019-03-21 SIWZ Zał 1, 3, 4, 6 Zał 2 część 1 Zał 2 część 2 Zał 2 część 3 Zał 2 część 4 Zał 2 część 5 Zał 2 część 6 Zał 2 część 7 akumulatory Zał 2 część 8 olej Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2019-03-25 Formularz ofertowy Oświadczenie współmałżonka Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu Umowa wekslowa Weksel Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
Zobacz zamówienie
2019-04-12 Informacja dla Wykonawców w związku ze zmianą terminu składania ofert
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2019-05-07 Ogłoszenie Oświadczenie współmałżonka Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu- projekt Umowa wekslowa Weksel Formularz ofertowy Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zobacz zamówienie
2019-06-11 SIWZ Załączniki nr 2 (NALEŻY WYPAKOWAĆ) Informacja w spawie zmiany terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi Zał. Nr 2 cz. 1 ZMODYFIKOWANY (NALEŻY WYPAKOWAĆ) Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2019-07-08 Oświadczenie współmałżonka Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu Umowa wekslowa Weksel Formularz ofertowy Rozstrzygnięcie
Dostawa 5 sztuk ambulansów sanitarnych.
Zobacz zamówienie
2019-08-05
Przetarg ofertowy na: Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku administracyjnego przy ul. Bursaki 17 polegający na odbudowie warstw podłoża, ułożeniu płytek klinkierowych, ułożeniu warstwy nowego tynku na policzkach schodów oraz naprawi
Zobacz zamówienie
2019-07-12 Zapytanie cenowe Kosztorys ofertowy Projekt umowy Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchn
Zobacz zamówienie
2019-07-16 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu- projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 105,59 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem placu manewrowego o powierzchni: 50,00 m2 (ul. Bursaki 17, Baza Transportowa)
Zobacz zamówienie
2019-08-05 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu placu- projekt Umowa najmu pow.- projekt Umowa wekslowa- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Remont dachu obiektów bazy transportowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17
Zobacz zamówienie
2019-08-19 SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Pytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
ogłasza przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o po
Zobacz zamówienie
2019-09-16 Formularz ofertowy Regulamin przetargu ofertowego Umowa najmu placu- projekt Umowa najmu pow.- projekt Oświadczenie współmałżonka Weksel Rozstrzygnięcie
Dostawa ambulansu sanitarnego
Zobacz zamówienie
2019-09-17 SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Pytania i odpowiedzi Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania fnansowego za rok 2019 i 2020
Zobacz zamówienie
2019-09-26 Materiały informacyjne Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
Dostawa ambulansu sanitarnego
Zobacz zamówienie
2019-09-30 SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Pytania i odpowiedzi Rozstrzygnięcie
Dostawa ambulansu sanitarnego
Zobacz zamówienie
2019-10-10 SIWZ Zał. nr 2 do SIWZ Pytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie przetargu
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi dla ambulansów oraz samochodów osobowych.
Zobacz zamówienie
2019-10-24 SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter) cz. 3. najem pomieszczenia o po
Zobacz zamówienie
2019-11-04 Weksel Umowa wekslowa Umowa najmu Regulamin Oświadczenie Formularz ofertowy Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter) cz. 3. najem pomieszczenia o po
Zobacz zamówienie
2019-11-12 Weksel Umowa wekslowa Umowa najmu Regulamin Oświadczenie Formularz ofertowy Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.
Zobacz zamówienie
2019-12-13
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.
Zobacz zamówienie
2019-11-22 SIWZ Załącznik nr 1 i 2 w wersji edytowanej Pytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter) cz. 3. najem pomieszczenia o po
Zobacz zamówienie
2020-02-14 Weksel Umowa wekslowa Umowa najmu Regulamin Oświadczenie Formularz ofertowy Klauzula informacyjna
Dostawa paliw płynnych: Pb- 95, ON oraz gazu propan-butanLPG do magazynu WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
Zobacz zamówienie
2020-03-12
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, olejów i ogumienia do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17
Zobacz zamówienie
2020-03-13 SIWZ część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 7 część 8 część 9 część 9 Pytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie część 9- POPRAWIONA
przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej parter) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o pow
Zobacz zamówienie
2020-06-15 Weksel Umowa wekslowa Umowa najmu Regulamin Oświadczenie Formularz ofertowy Klauzula informacyjna
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
Zobacz zamówienie
2020-06-10 SIWZ Załączniki nr 2 (NALEŻY WYPAKOWAĆ) Pytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie Informacja dotycząca części VII Informacja dotycząca części VII- rozstrzygnięcie
Dostawa urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych cho
Zobacz zamówienie
2020-04-30
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy

Nr KRS 0000005890

REGON: 431018621

NIP: 712-241-34-74

Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Kliknij tutaj»
Przewiń